چهارشنبه, 30 آبان 1397

اوضاع جوی

SP_WEATHER_

°درجه

SP_WEATHER_
رطوبت: %
باد: شمال و

سخن روز

پر شد از بوی گل کوچه ها خانه ها باز آغاز شد رقص پروانه ها باز هم پهن شد سفره هفت سین سبز شد سرخ شد هر کجای زمین

عکس روزآمار بازدید

مجمع عمومی سالیانه نوبت اول

مجمع عمومی عادی (سالیانه)

گزارش بازرس سال94-95

گزارش بازرس سال94-95

پروژه شهریار

پروژه شهریار

آرین-شهرک آرین

شهرک آرین

پارسه صدرا1 و2

سهامداران پارسه صدرا 1و2

اعضاء محترم پروژه صدرا1و2:

بحث درخصوص راهکارهای مختلف در راه اندازی فاز3پروژه باحضور اعضای محترم راس ساعت18.30روز 4شنبه مورخ94/8/27 درمحل سالن قوام الدین ساختمان2نظام مهندسی صورت خواهد گرفت.مستدعی است در این جلسه حضور بهم رسانید.باتشکر

پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

ازآنجاکه تعدادی واحدآپارتمان یک خوابه درطراحی پروژه پیش بینی شده

پروژه آستانه مهندسین

بلوک 1  اجرای سازه (شامل طبقات و خرپشته ) ،اجرای دیوار

پروژه پارسه مهندسین صدرا

احتراما به اطلاع میرساند تاریخ سررسید قسط پروژه 94/04/15میباشد.خواهشمند است نسبت به تکمیل موجودی اقدام نمائید.

پروژه پارسه مهندسین صدرا

احتراما به اطلاع میرساند تاریخ سررسید قسط پروژه 94/04/15میباشد.خواهشمند است نسبت به تکمیل موجودی اقدام نمائید.

پروژه آستانه مهندسین

باتوجه به موافقت بانک جهت وام پروژه، تا اطلاع ثانوی مابقی اقساط وصول نخواهد شد.باتشکر

سهامداران محترم پارسه مهندسین2صدرا

سهامداران محترم پارسه مهندسین2صدرا:

آستانه مهندسین

آستانه مهندسین

فراخوان شماره26(حالت دوم)

فراخوان شماره26(حالت دوم)

   فراخوان شماره 26(حالت ب)   پروژه 148واحدی پارسه مهندسین2           احتراماً به

اعضای تعاونی مسکن نظام مهندسی

اعضای تعاونی مسکن نظام مهندسی

دریافت اوراق سهام

اعضای محترم تعاونی مسکن نظام مهندسی کسانی که تاکنون به

اعضای محترم تعاونی مسکن

چنانچه هریک از اعضای محترم تعاونی مسکن تقاضای انصراف از

گزارش بازرسین عملکرد 1392

به استناد تبصره 2 ماده 79 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن
دریافت اوراق سهام

دریافت اوراق سهام

اعضای محترم تعاونی مسکن نظام مهندسی کسانی که تاکنون به دریافت اوراق سهام خود اقدام ننمود ه اند سریعا جهت تحویل به دفتر تعاونی مسکن مراجعه نمایند. .

آدرس محل سکونت و شماره تماس

آدرس محل سکونت و شماره تماس

اعضای محترم تعاونی مسکن نظام مهندسی بدینوسیله چنانچه آدرس محل سکونت و شماره تماس جنابعالی تغییر نموده است لطفا به دفتر تعاونی قسمت اداری مراجعه فرمائید.

اعضای محترم تعاونی مسکن

اعضای محترم تعاونی مسکن

چنانچه هریک از اعضای محترم تعاونی مسکن تقاضای انصراف از عضویت درشرکت تعاونی را داشته باشند و آن عضو دریکی از پروژه های تعاونی مسکن اعم ازپروژه آستانه ویا هفت...

پروژه پارسه صدرا

پروژه پارسه صدرا

قابل توجه سهامداران پروژه پارسه مهندسین صدرا باتوجه به قرارداد منعقده تعاونی مسکن باشرکت انبوه سازمبنی برساخت پروژه پارسه مهندسین درقالب 3 بلوک 8 طبقه بشرح ذیل اقدامات انجام شده به...

پروژه آستانه مهندسین

پروژه آستانه مهندسین

بلوک 1  اجرای سازه (شامل طبقات و خرپشته ) ،اجرای دیوار چینی با

پروژه آستانه مهندسین

پروژه آستانه مهندسین

باتوجه به موافقت بانک جهت وام پروژه، تا اطلاع ثانوی مابقی اقساط وصول نخواهد شد.باتشکر

درباره تعاونی

اهداف تعاونی

ترويج و تحكيم مشاركت , همكاري و تعاون عمومي. تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به...

وظایف واختیارات مدیرعامل

آئین نامه وظایف، اختیارات وحقوق و مزایای مدیرعامل   بر اساس ماده سی و نه (39) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی...

درباره ما

شرکت تعاوني مسکن نظام مهندسي ساختمان استان فارس درسال 1372باهدف تامين مسکن وساير نيازهاي رفاهي اعضاء تاسيس وطي شماره 5589 دراداره...

تاریخچه

    حسن تعاون مدنيت و داد   مايه الفت بود و اتحاد   قرآن كريم همه مؤمنان را به همكاري و همدلي در امور خير...

«
»

تصاویر ویژه

پروانه ساختمانی صدرا

پروانه ساختمانی صدرا

کروکی پارسه مهندسین صدرا

کروکی پارسه مهندسین صدرا

پروژه آستانه مهندسین

پروژه آستانه مهندسین

پروژه آستانه مهندسین

پروژه آستانه مهندسین

پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه پارسه مهندسین صدرا

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

پروژه آستانه

اخبارويژه:

 • اعضای محترم تعاونی مسکن نظام مهندسی کسانی که تاکنون به دریافت اوراق سه...
 • اعضای محترم تعاونی مسکن نظام مهندسی بدینوسیله چنانچه آدرس محل سکونت و ...
 • چنانچه هریک از اعضای محترم تعاونی مسکن تقاضای انصراف از عضویت درشرکت ت...
 • به استناد تبصره 2 ماده 79 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی...
 • جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندس...
 • جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندس...
 • تصمـیـمات : در مورخ 94/07/27 درسالن خیام سازمان نظام مهندسی جلسه ای ب...
 • سهامداران محترم پارسه مهندسین1صدرا: آخرین مهلت تعیین متراژ و پرکردن ف...
 • سهامداران محترم پارسه مهندسین2صدرا: به اطلاع کلیه متقاضیان آپارتمان ا...
 •     جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام...
 •   جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مه...
 • اعضاء محترم پروژه صدرا1و2: بحث درخصوص راهکارهای مختلف در راه ...

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس میباشد

پشتیبانی و میزبان وب : زندهاست