دوشنبه, 31 تیر 1398

اوضاع جوی

سخن روز

باز اندر کوچه بازار نگاه روزگار بوی فصل سبزه می آید به بار از برای بهترین آغاز چندی بیش نیست صبر باید کرد که برگردد بهار...

عکس روزآمار بازدید

×

خطا

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

"Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

گزارش بازرسین عملکرد 1392

نوشته شده توسط  منتشرشده در متفرقه دوشنبه, 18 اسفند 1393 ساعت 22:59
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

به استناد تبصره 2 ماده 79 اساسنامه شرکت تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و نظر به وظایف گروه بازرسان که تهیه و ارائه گزارش جامع از وضعیت شرکت تعاونی به مجمع عمومی می باشد گزارش ذیل جهت اطلاع اعضاء محترم تقدیم می گردد. لازم به ذکراست اگرچه هیئت مدیره ومدیرعامل محترم تعاونی تلاشهای مضاعفی درجهت بهبود پیشرفت فعالیت های تعاونی انجام داده که درهمین جا اعلام تشکرمی نمائیم ولی انتظارات اعضاء محترم ادامه فعالیت با قدرت وتوان بیشتر می باشد.
ذکراین نکته ضروری است موارد مشروحه ذیل در زمانهای مقرر مورد بررسی وکنترل انجام گرفته است :
1-نظارت مستمربر انطباق نحوه اداره امور تعاونی وعملیات ومعاملات انجام شده با اساسنامه شرکت تعاونی وقوانین و مقررات مربوطه که این مهم باحضورمستمر بازرسین درجلسات مختلف هیئت مدیره انجام گردیده و درمقاطع مورد نیاز نسبت به ارائه تذکرات شفاهی وکتبی اقدام گردیده است لازم به ذکراست تعداد این جلسات که بطور معمول در روزهای دوشنبه هرهفته برگزار وهمچنین جلسات فوق العاده که چه درمحل شرکت وچه درمکانهای مورد نیاز ازجمله (شرکت عمران وبهسازی –سازمان نظام مهندسی استان فارس –سازمان میراث فرهنگی و...) تشکیل گردید جمعاً به تعداد .......... جلسه اعلام می گردد.
2-بازدیدهای مربوطه از پروژه های معرفی شده توسط اشخاص وهیئت مدیره ، قبل ازانجام فراخوان های مربوطه وبررسی و اظهارنظرهای لازم و ارائه به هیئت مدیره که ازجمله این پروژه ها می توان به پروژه های برف فروش دربزرگراه الهاشمی –پروژه ریحانه دربزرگراه الهاشمی -صدرا- صلح – والفجر و موارد دیگر اشاره نمود.
3-رسیدگی به حسابها,دفاتر واسناد صورت حساب های مالی شرکت  که دراین راستا شرکت تعاونی نسبت به انعقاد قرارداد حسابرسی جهت بررسی اسناد ومدارک مالی با موسسه حسابرسی ارقام پژوهش محور به شماره عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران طی شماره 721247 وبه مبلغ 000/500/34 ریال برای سال منتهی به 29/12/1392 اقدام که گزارش فوق الاشاره پیوست می باشد.
بر اساس گزارش گفته شده و تاکید دربند4 گزارش صورتهای مالی یاد شده وعملکرد مالی وجریان های نقدی آن برای سال منتهی به تاریخ 29/12/92 از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری بوده وبه نحومطلوب انجام گردیده است.
4-پروژه 139واحدی آستانه مهندسین که با توجه به مجامع برگزارشده توسط اعضاء ذینفع تصمیمات لازمه اتخاذ ودر فاصله زمانی گزارش عملیات از پیشرفت قابل قبولی برخوردار بود ودر حال حاضرنیزعملیات ساختمانی باتوجه به پرداخت های اعضاء درحال اجرا می باشد وهزینه های انجام شده جهت این پروژه تا تاریخ29/12/92 مبلغ
338 /865/202/48 ریال براساس بند 2-7 گزارش حسابرسی .
5-پروژه مجتمع رفاهی گردشگری هفت برم :باتوجه به پیگیری اعضاء محترم تعاونی وتلاش هیئت مدیره محترم واگذاری اراضی فاز اول ودوم پروژه هفت برم براساس قرعه کشی انجام شده به اعضاء ذینفع واگذارگردیده ومقرر گردید جهت ادامه عملیات اجرایی هیئت امناء متشکل ازاعضاء ذینفع تشکیل و با همکاری شرکت تعاونی نسبت به اجرای باقی مانده عملیات اقدام گردد.
براساس گزارش حسابرسی بند1-7 تا پایان سال 92 مبلغ 506/109/529/18ریال می باشد.
6-درآمدهای شرکت تعاونی :
الف)براساس بودجه مصوب سال 1392 هزینه های انجام شده عمومی اداری توسط شرکت براساس یادداشت شماره 19 جمعاً به مبلغ 266/760/555 ریال می باشد.
ب) درآمدهای شرکت تعاونی حاصل ازسود سپرده های بانکی وسود حاصل ازفروش اوراق مشارکت بانک مسکن جمعاً مبلغ 967/785/571 ریال براساس یادداشت شماره 19.
ج)لازم به ذکرمی باشد مبالغ پرداختی اعضاء محترم تعاونی مسکن وهزینه کردهای پروژه ها جنبه علی الحساب داشته و بدیهی است پس از اتمام پروژه ها بایستی توسط امور مالی وهیئت مدیره محترم کل هزینه های پروژه ها استخراج ونسبت به تعیین تکلیف اقدام نمایند.
د) به استناد بند 6و7 حسابرسی انجام شده تعاونی بایستی مانده مطالبات خود را ازآقای انوشیروان صدرایی مالیات تکلیفی و بیمه تامین اجتماعی را سریعاً پی گیری وگزارش نماید.
توضیحاً باتوجه به جمیع جهات عملکرد هیئت مدیره محترم درطول تصدی از زمان 01/01/92 تا تاریخ 29/12/92 مطابق با قوانین تشخیص داده می شود.

بازدید 64841 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 18 اسفند 1393 ساعت 07:56

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به تعاونی مسکن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس میباشد

پشتیبانی و میزبان وب : زندهاست